หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
กลุ่มพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาง
กลุ่มยานยนต์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอื่นๆ
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

          นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมประมงที่ใหญ่มากที่สุดของประเทศ และตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) กิโลเมตรที่ 32.5 เป็นทำเลที่ได้เปรียบกว่าทั้งสภาพแวดล้อม และความสะดวกสบายในการขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะการขนส่งในแม่น้ำท่าจีน จึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อการรองรับอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ อีกมาก (ข้อมูลเพิ่มเติม www.industrial-land.com)


นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี


นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี


          วันนี้...ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ผสานประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจึงเลือกพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เพื่อสร้างสรรค์อีกคุณภาพ  นั่นคือ  “นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี” ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 90 รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งเพียบพร้อมทั้งด้านการคมนาคมขนส่งและปัจจัยการผลิตทุกด้าน อาทิ แหล่งวัตถุดิบด้านเกษตรกรรมและเหมืองแร่ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสู่โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงจากแม่น้ำแม่กลองซึ่งมีต้นน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนเขาแหลม สามารถเก็บกักน้ำเฉลี่ยกว่า 9,000 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้งยังเป็นที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ข้อมูลเพิ่มเติม www.industrial-land.com)

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรีติดต่อฝ่ายขาย คุณวิรัช สุทธิโรจน์พัฒนา โทร. 02 399 2463
คุณไพริน จินดารักษาวงศ์ โทร. 02 399 2479 , 081 694 2831
คุณผดุง ตุงคะโหตร โทร. 02 399 2478 , 081 646 5793

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
อาคารบางนาธานี ชั้น 7 บี2  ซอยบางนา-ตราด 34  ถนนบางนา-ตราด กม.3
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02 399 2478-9, 02 398 0027 โทรสาร : 02 399 2446
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website:www.industrial-land.com

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
39/4 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) กม.32.5 ตำบลบางกระเจ้า
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 แผนที่ คลิกที่นี่
โทรศัพท์ : 034 490 133-4 , 081 315 6446 โทรสาร : 034 490 133

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
110 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม กม. 90 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120 แผนที่ คลิกที่นี่
โทรศัพท์ : 032 375 718-9 , 081 315 6447 โทรสาร : 032 375 718


บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2