หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
ประวัติความเป็นมา
บริษัทในเครือ/ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มศรีเทพไทย เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2505 ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยประกอบธุรกิจรับซ่อมสร้างและต่อเติมตัวถังรถยนต์ทุกชนิด ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และความพร้อมด้านฝีมือ แรงงาน ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่องมายาวนาน

ในปี 2516 ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากยิ่งขึ้น กลุ่มศรีเทพไทยได้ตัดสินใจขยายธุรกิจด้วยการผลิตถุงพลาสติกออกจำหน่าย ต่อเนื่องจากความสำเร็จในก้าวแรก ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะขยายงานด้านพลาสติกต่อไป กลุ่มศรีเทพไทยจึงเริ่มนำเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นผลทำให้วงการพลาสติกเกิดสภาพการแข่งขัน การค้าเม็ดพลาสติกทั้ง ประเภท และคุณสมบัติจำเพาะอื่นๆ ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเลือกซื้อเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมไปใช้ในกิจการของตนเองได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วยังช่วยให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และยังมีราคาที่ถูกลงด้วย จึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของศรีเทพไทย ที่มีส่วนช่วยให้วงการพลาสติกได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า ในอีกระดับหนึ่ง

ภายใต้ปรัชญา” คุณธรรมนำธุรกิจ ” กลุ่มศรีเทพไทยได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จวบจนปัจจุบัน กลุ่มศรีเทพไทยได้ขยายการลงทุนไปในภาคธุรกิจต่าง ๆ มีบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนกว่า 20 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัท ต่างดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นปรัชญา ”คุณธรรมนำธุรกิจ” เป็นสำคัญ

 

 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2