หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
ประวัติความเป็นมา
บริษัทในเครือ/ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจ


คุณ สรสินธุ ไตรจักรภพ


ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทศรีเทพไทย

กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
นายกสมาคม ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุปนายก สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
อุปนายก หอการค้าไทย-ไนจีเรีย
กรรมการบริหารและฝ่ายปฏิคม หอการค้าไทย-จีน
สมาชิกอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


คุณ กัลยาณี รัตนปรีชาเวช


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด


คุณ เชาวลิต แพร่ศรีตระกูล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีเทพไทยเคมี จำกัด


คุณ ณรงค์ พุทธเจริญไชยพร


ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีเทพไทยรับเบอร์แอนด์โพรดักส์ จำกัด


คุณ ทศพล วงศ์สัจจา


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ออสเตรเลี่ยนบิลดิ้ง ซิสเต็ม จำกัด


คุณ ประเสริฐ ไตรจักรภพ


ประธาน บริษัท ซีเท็กซ์อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
กรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือศรีเทพไทย

 


คุณ ปราโมช ไตรจักรภพ


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมพาสคอร์ปอเรชั่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หงต้าฟิวเจอร์ส จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ์ จำกัด
กรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือศรีเทพไทย

กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย


คุณ ประภัสสร ไตรจักรภพ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง (กรุงเทพ) จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีเทพไทย ลาเท็คซ์ จำกัด
รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท มิลเลนเนียม ลาเท็คซ์ จำกัด
กรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือศรีเทพไทย


คุณ ปัญญา นิลสินธพ


กรรมการ บริษัท ศรีเทพไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
กรรมการ บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
กรรมการ บริษัท ทริปเปิลอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด


คุณ เพ็ญประภา ไตรจักรภพ


กรรมการ และที่ปรึกษากลุ่มบริษัทในเครือศรีเทพไทย

คุณ วิชัย เทพรัตนวงศ์


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเท็กซ์อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


คุณ วิเชียร เตชะทัศนสุนทร


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีเทพไทยลาเท็คซ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียมลาเท็คซ์ จำกัด
กรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือศรีเทพไทย


คุณ วิรัช สุทธิโรจน์พัฒนา


กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด

กรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดราชบุรี
กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย


คุณ ศิลชัย หวังเจริญเวทย์


กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


คุณ สง่า ไตรจักรภพ


กรรมการบริหาร บริษัท ศรีเทพไทยอุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท จีอาร์พี. ไทยอินดัสตรี จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท พานทองกลการ จำกัด


คุณ สาธิต ไตรจักรภพ


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีเทพไทยอุตสาหกรรมจำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีอาร์พี. ไทยอินดัสตรี จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานทองกลการ จำกัด

 


คุณ สุนันท์ ไตรจักรภพ

กรรมการ และที่ปรึกษากลุ่มบริษัทในเครือศรีเทพไทย
 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2