หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
กลุ่มพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาง
กลุ่มยานยนต์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอื่นๆ
ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า

          บริษัท หงต้า ฟิวเจอร์ส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเิงินลงทุนของลูกค้า ตลอดจนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ให้การรับรองเป็นผู้ให้คำแนะนำข้อมูลในการซื้อขายและกลยุทธ์ในการลงทุน โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

         ด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน บริษัท หงต้า ฟิวเจอร์ส จำกัด มั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนของผู้สนใจทั่วไป

ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า ซื้อขายเกษตรล่วงหน้า
 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2